Çakır Okulları - Anasayfa

Yükleniyor...

Çakır Ekolü


“Çakır Ekolü”nü temellendiren vizyonumuz; toplumun gelişimine ve eğitimine katma değer sağlayacak, özgün, yetkinlik bazlı eğitim modelini oluşturmak ve modelin yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Okul programımız; öğrencinin, öğrenme sürecinin aktif bir parçası olacağı şekilde,  öğrenci merkezli olarak tasarlanmıştır. Öğretmenin rehber, öğrencinin aktif olduğu bir sınıf ortamı vardır. Farklı öğrenme tarzları; istasyon çalışmaları, grup çalışmaları, sunumlar, sergiler,…

Haberler