çakır eğitim kurumları
Tanıtım Filmi Yayınlarımız English

PYP NEDİR ?

«
Çakır Eğitim Kurumları bünyesindeki Çakır İlkokulu Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) İlk Yıllar Programı Yöntem ve tekniklerini (PYP) uygulamaya yetkilendirilen Bursa'nın ilk ve tek ilkokuludur. Uzun ve yoğun bir hazırlık ve denetim süreci sonunda Çakır İlkokulu 19.07.2013 tarihinden itibaren IB Dünya Okulu statüsü kazanmıştır.

IBO NEDİR ?
IBO; merkezi İsviçre'de bulunan, 1968 yılında kurulan, uluslararası eğitim alanında lider bir eğitim kuruluşudur. Sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlayan IBO Programları 150'ye yakın ülkede 4000 bin dolayında okul tarafından uygulanıyor. IBO'nun üç programı bulunuyor.

- IB-PYP (Primary Years)
İlk Yıllar Programı (3-11 Yaş)

- IB-MYP (Middle Years)
Orta Yıllar Programı (11-16 Yaş)

- IB-Diploma Programı (16-19 Yaş)

IBO MİSYONU
Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla organizasyon, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçme değerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar. Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder...

PYP NEDİR ?
IB-PYP; sorgulamaya dayalı, ezberden uzak, anlamı ve anlam oluşturmayı hedefleyen bir eğitim yaklaşımıdır. 3-11 yaş arası çocukları eğitmek amacıyla oluşturulmuş bir müfredat yapısıdır. Çakır ilkokulu'nda PYP hazırlık sınıfından 4. sınıf bitimine kadar uygulanmaktadır. PYP'de çocuğun bütünsel olarak hem sınıfta hem de hayatta sorgulama yaparak öğrenmesine, hayatı anlamlandırmasına ve bu sayede gelişmesine odaklanılır.

Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programında;
- Öğrencilerin, akademik, sosyal ve ruhsal sağlıklarına önem verilir.
- Öğrencilerin, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarını ve bağımsız davranabilmeleri desteklenir.
- Öğrencilerin, dünyayı anlama çabaları desteklenir ve kendi ayakları üstünde durabilmeleri için cesaretlendirilirler.
- Öğrencilerin, uluslararası bilinci geliştirecek değerlerini yaratmada onlara yardımcı olunur.


İLK YILLAR PROGRAMININ AMACI
3-11 yaş arası öğrenciler için ilgi çekici, uygun, zorlayıcı ve anlamlı bir disiplinler arası bir sistem yaratmaktır. PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf ortamı yaratmayı amaçlamakta ve sorgulayan, sağlıklı düşünen, iletişim kuran, risk alan, bilgili, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, dengeli ve kendi öğrenmelerini dikkatle gözden geçirerek, güçlü ve zayıf yönlerini yapıcı bir şekilde analiz edebilen, uluslararası bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenci profilinde yer alan nitelikler destekleyici müfredat, uygun öğretim teknikleri ve etkili bir değerlendirme ile yaşam bulur. PYP, anlamak için araştırmak, gerekli bilgi ve becerileri elde etmek ve olumlu davranışlar edinmek arasında denge sağlamayı hedefler. Bu dengeyi sağlamak için, bilgi ve kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylem programın temel ögelerindendir.

PYP SERTİFİKASI
Çakır İlkokulu öğrencileri 4. sınıf sonunda hazırlık ve birinci sınıftan itibaren eğitimini aldıkları PYP'yi, temel özelliklerini sergiledikleri bitirme çalışması olan sergiyi başarıyla tamamlayarak, IB-PYP sertifikalarını almaya hak kazanırlar. PYP bitirme çalışması ile evrensel sorunlara dikkat çekip, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koyarlar.

Sosyal Medya Hesaplarımız :
Lefkoşa Bulvarı(Orhaneli Yolu) Eğitimciler Cad.No:15 Nilüfer/BURSA
TEL: 0224 451 93 30 Fax:0224 451 06 73
E-mail: info@cakir.k12.tr
© 2014 ÖZEL ÇAKIR EĞİTİM KURUMLARI BURSA
vital web tasarım hosting sunucu