çakır eğitim kurumları
Tanıtım Filmi Yayınlarımız English

ORTAOKUL PROGRAMI

«
Özel Çakır Ortaokulu'nda öğrenciler bilgiye ulaşmanın yollarını öğrenmişlerdir ve öğrenmelerinin sorumluluğunu alabilirler. Okul programında her dersin, içeriğine özgü kavramların yanı sıra beceri, tutum ve bilgiyi kapsayan hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşmak için sınıf ortamında çeşitli öğretme ve öğrenme metodolojilerinin kullanımı teşvik edilir. Öğrenciler sorgulama ve yapısalcı modele dayalı öğrenme aracılığıyla, kişisel anlam yaratmayı, bilgi ve becerilerini bilinmeyen durumlara da transfer etmeyi öğrenirler.

Özel Çakır Ortaokulu'nda ölçme değerlendirme öğrencilerin, öğrenmenin farklı aşamalarında ne bildiklerini, ne anladıklarını, ne yapabildiklerini ve ne hissettiklerini saptamayı hedefler. Okul programında değerlendirme kriter temellidir, yani değerlendirme yapılmadan önce öğrenciden ne beklendiği yönergelerde açık bir şekilde tanımlanır. Değerlendirme yapıldıktan sonra da neyin tam olarak yapıldığı ve nelerin geliştirilebileceği öğrenciye açıklanır. Böylelikle öğrenciler yapılan ölçme değerlendirmenin, bir amaç değil, öğretim ve öğrenmeyi geliştirmek için bir araç olduğunun farkına varır.

Uygulanan tüm eğitim ve öğretim yöntemleri, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve öğrenme stillerini dikkate alan niteliktedir. Öğrencilerin gelişimi titizlikle takip edilmekte ve ihtiyaca göre tedbirler alınmaktadır. Öğrencilerimiz akademik açıdan ileriki okul hayatını şekillendirecek sınavlara hazırlık aşamasında da okul dışı desteğe (dershane veya özel derse) ihtiyaç duymadan başarıyı yakalamaktadır. 7. ve 8. sınıflarda hafta sonu kursları, etütler ve danışman öğretmenlik sistemi ile sınav döneminin gereklilikleri yerine getirilmektedir. Çakır öğrencileri, sosyal ve kültürel yönü güçlü, bilimsel bakış açısına sahip, geçmişi iyi kavramış, bugünü yaşayan, geleceği planlayan ve kendileri için doğru olan kararları alabilecek bir özgüven duygusu içinde yetişmektedir.

Okul programında Çakır Ortaokulu öğrencileri kendi geleceklerini planlamanın yanı sıra; yaşadıkları dünyaya katkı yapma amacıyla toplum hizmetine yönelik projeler geliştirirler. Toplum hizmeti öğrenmeyi güçlendirerek, toplum içinde hizmetin eyleme dönüşmesi için sürdürülebilir ve derinlemesine bir sorgulama sağlar.
Sosyal Medya Hesaplarımız :
Lefkoşa Bulvarı(Orhaneli Yolu) Eğitimciler Cad.No:15 Nilüfer/BURSA
TEL: 0224 451 93 30 Fax:0224 451 06 73
E-mail: info@cakir.k12.tr
© 2014 ÖZEL ÇAKIR EĞİTİM KURUMLARI BURSA
vital web tasarım hosting sunucu