çakır eğitim kurumları
Tanıtım Filmi Yayınlarımız English

IB ÖĞRENEN PROFİLİ

«
Tüm IB programlarının hedefi insanlığının ve gezegene eşit şekilde sahip çıkma yükümlülüğün bilincinde olan, daha iyi ve huzurlu bir dünya yaratmak için çabalayan uluslararası farkındalığa sahip bireyler yetiştirmektir.

IB Öğrenenleri olarak biz:

Araştıran - Sorgulayan
Sorgulama ve araştırma becerilerimizi geliştirerek meralimizi besleriz. Başkalarıyla ve bağımsız olarak nasıl öğrenebileceğimizi biliriz. Sevkle öğreniriz ve öğrenme sevgimizi hayat boyu devam ettiririz.

Bilgili
Farklı disiplinler arasında bilgi edinerek kavramsal anlama geliştirir ve kullanırız. Hem yerel hem küresel öneme sahip olaylar ve fikirlerle ilgileniriz.

Düşünen
Karmaşık problemlerde sorumluluk almak ve analiz yapabilmek için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Akla ve ahlaka uygun kararlar alma konusunda inisiyatif kullanırız.

İletişim Kuran
Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok farklı yolla yaratıcı bir şekilde ve kendimize güvenerek ifade ederiz. Etkin bicimde işbirliği yapar, diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleriz.

İlkeli
Her alanda bütünsel bir yaklaşımla ve dürüst bir şekilde, adil ve hakkaniyetle, başkalarının onuruna ve haklarına saygılı olarak hareket ederiz. Davranışlarımızın ve sonuçlarının sorumluluğunu alırız.

Açık görüşlü
Kendi kültürümüzün ve kişisel tarihimizin yansıra başkalarının değerlerine ve geleneklerine saygı gösteririz. Farklı bakış açısı araştırır, değerlendirir ve deneyimlerimizden çıkarımlarda bulunuruz.

Duyarlı
Empati, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etmeye gönüllü oluruz ve dünyada ve başkalarının hayatlarında olumlu farklılıklar yaratmak adına davranışlarda bulunuruz.

Risk Alan
Belirsizliklere öngörüyle ve kararlılıkla yaklaşır; yeni fikirler keşfetmek için ve yaratıcı teknikler bulmak için hem bağımsız hem de işbirliği içinde çalışırız. Zorluklara ve değişime karşı becerikli ve çabuk uyum sağlayabilen bir yapıya sahibiz.

Dengeli
Kendimizin ve başkalarının refahı için hayatimizin farklı yönlerini - bilişsel, fiziksel ve duygusal - dengelemenin önemini anlarız. Başka bireylerle ve içinde yaşadığımız dünyayla olan bağımızın farkında oluruz.

Dönüşümlü Düşünen
Dünyayı ve kendi düşünce ve deneyimlerimizi derinlemesine değerlendiririz. Kişisel gelişimimizi ve öğrenme sürecimizi desteklemek adına güçlü ve zayıf yönlerimizi keşfetmeye çalışırız.

IB öğrenen profili, IB okulları tarafından odaklanılan 10 temel özelliği temsil eder. Biz bu özelliklerin ve benzerlerinin bireylerin ve grupların yerel, ulusal ve küresel toplumlarda sorumluluk sahibi üyeler olmalarına yardımcı olacağına inanıyoruz.
Sosyal Medya Hesaplarımız :
Lefkoşa Bulvarı(Orhaneli Yolu) Eğitimciler Cad.No:15 Nilüfer/BURSA
TEL: 0224 451 93 30 Fax:0224 451 06 73
E-mail: info@cakir.k12.tr
© 2014 ÖZEL ÇAKIR EĞİTİM KURUMLARI BURSA
vital web tasarım hosting sunucu