çakır eğitim kurumları
Tanıtım Filmi Yayınlarımız English

İLKOKUL 4. SINIF

«
Çakır Eğitim Kurumları'nda 4. sınıfa ulaşan öğrenciler Çakır Eğitim Kurumları felsefe ve misyonuna paralel olarak Uluslararası Bakalorya Organizasyonu İlk Yıllar Programı öğrenen profili özelliklerini benimsemiş olurlar. Edindikleri bilgi ve davranışların sorumluluğunu alır, yaşadıkları çevre ve toplum için çözümler üretir, düşünür ve sorgularlar.

Disiplinler arası çalışmalar ve projelerle farklı derslerde edindikleri kazanımları harmanlayarak yeni bilgilere ulaşırlar. Dil öğrenmenin önemini kavramış ve kendini ifade etmenin farklı yollarını bilen öğrenciler olarak hem Türkçe hem de İngilizce kitap okumaya önem verirler. Dil öğrenmenin kültürel bir zenginlik ve global dünyanın gerekliliklerinden biri olduğunu bilirler ve bu nedenle yabancı dil öğrenmeye isteklidirler. 4.sınıftan itibaren Almanca veya Fransızca dillerinden birini ikinci yabancı dil olarak öğrenmeye başlarlar.

4. sınıf süresince Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanı sıra Uluslarası Bakalorya Organizasyonu İlk Yıllar Programı bitirme çalışması olan "Sergi Ünitesi" ne katılır, toplumda tespit ettikleri sorunlara çözüm yolları ararlar. Her bireyin, içinde yaşadığı toplum için yapabilecekleri olduğunun farkındadırlar.

Türkçe dersinde, yaşlarına uygun metin ve eserler okuyup, anladıklarını, yorum ve sunumlar yaparak göstermeleri beklenmektedir. Öğrencilerin fikirlerini sözlü ya da yazılı bir biçimde ifade edebilmeleri için gerekli dilbilgisi, kelime bilgisi ve imla kuralları okudukları başucu kitapların içeriklerinden seçilerek öğretilmektedir. Okulumuz kütüphanesinin etkin olarak kullanıldığı bu süreçte kitap okumaları gözlemlenmekte ve teşvik edilmektedir. Eleştirel düşünme ve yorum yapma becerileri, gerek kitap okuma gerekse de görsel okuma ile desteklenmektedir. Karikatür yorumlama, derslerinde mutlaka ele alınmaktadır.

Matematik dersinde günlük hayattan örnekler verilerek okuduğunu anlama, yorumlama, şekil çizme ve problem çözme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin öğrendikleri konu ile ilgili problemleri çözerken işlem basamakları ve düzenine özen göstermeleri üzerinde titizlikle durulur. Öğrencilerin stratejik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla Matematik saatlerinde zeka oyunlarına ayrılmış özel bir ders saati bulunmaktadır. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri derslerinde deney, gezi, gözlem ve raporlamaya mutlaka yer verilir. Konuların işlenişinde bilimsel düşünme basamakları öğrenilir, uygulanır ve sunumlar gerçekleştirilir. Ders içerikleri araştırma ve projelere dayalı olarak planlanır ve bu sayede öğrencilerin özyönetim, araştırma, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişimi de desteklenmiş olur.
Sosyal Medya Hesaplarımız :
Lefkoşa Bulvarı(Orhaneli Yolu) Eğitimciler Cad.No:15 Nilüfer/BURSA
TEL: 0224 451 93 30 Fax:0224 451 06 73
E-mail: info@cakir.k12.tr
© 2014 ÖZEL ÇAKIR EĞİTİM KURUMLARI BURSA
vital web tasarım hosting sunucu