çakır eğitim kurumları
Tanıtım Filmi Yayınlarımız English

İLKOKUL 1., 2. ve 3. SINIFLAR

«
Okulumuzun ilkokul 1., 2. ve 3. sınıflarında Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatı ile IB İlk Yıllar Programı gerekliliklerini içine alan okul sorgulama programımız uygulanmaktadır. Okul programına göre dersler, çocukların derin sorgulamalar yapmalarına olanak sağlayacak bir bütünsellik içinde işlenir. Öğrencilere bilgiye ulaşması için takip etmesi gereken aşamalar öğretilirken yapılan grup çalışmaları, geziler ve gözlemlerle desteklenerek, yaşayarak öğrenebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlar. Böylelikle öğrencilere öğrenme süreçlerini anlamlı bir deneyime dönüştürme fırsatı verilmiş olur.

Okul programında dil edinimi çok önemsenmektedir. Ana dilin çok iyi öğrenilmesinin yanı sıra İngilizce ve ikinci bir yabancı dilin öğrenilmesi teşvik edilmektedir. Dil, en önemli iletişim aracı olarak kabul edildiğinden Türkçe'nin doğru, etkili ve güzel kullanımı üzerinde önemle durulur. Türkçe derslerinde amacımız sadece okuma yazma becerisi kazandırmak değildir. Tüm dil derslerinde edebiyat temelli bir program uygulanır. Konular her yıl grubu için, ünitelere paralel olarak belirlenmiş başucu kitaplarından işlenir. Başucu kitapları işlenirken yaratıcı okuma tekniklerine yer verilir. Çalışmalarda, çocuklarımızın kitabın içine girmesi, kitaptaki olaylarla ilgili düşünmesi, sorular sorması ve problemlere çözüm üretmesi, yani yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

Matematik dersinde ise hedefimiz öğrendiklerini günlük hayatında kullanabilen, problem çözebilen, matematik öğrenmekten keyif alan bireyler yetiştirmektir. Matematik derslerinde dört işlemin tamamen işlevsel hale gelmesi ve analiz sentez becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulur. Bu dönemde öğrencilerin görsel algılarının ve problem çözme becerilerinin hayata geçirilmesi çok önemli olduğundan konular, etkinliklerle işlenir ve soyut kavramlar somutlaştırılır.
Sosyal Medya Hesaplarımız :
Lefkoşa Bulvarı(Orhaneli Yolu) Eğitimciler Cad.No:15 Nilüfer/BURSA
TEL: 0224 451 93 30 Fax:0224 451 06 73
E-mail: info@cakir.k12.tr
© 2014 ÖZEL ÇAKIR EĞİTİM KURUMLARI BURSA
vital web tasarım hosting sunucu